Hemsidans hederspris

Delades ut under 2004-2006 (finns planer på att återuppta detta). Priset tillfaller den spelare som har samtliga ingredienser som premieras i Reklamserien. En riktig gentleman, en som bjuder på sig själv kombinerat med stort fotbollskunnande.

 

   
Hemsidans hederspris 2004
   

 

Hemsidans hederspris 2005
   

 

Hemsidans hederspris 2006