Bo Björmander

Uppdaterad: 20160101


Sista lag: Dagens Industri
Aktiv i Reklamserien: 1988-2004
Andra lag: Affärsförlaget

Aktiva år och serie (17)
Reklamserien 1988-1997
Premier League 1998-2004

Mål 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

6

0 3 9 0 0

9

Matchens lirare 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

3

0 3 6 0 0

6