Ulf Olofsson
Uppdaterad: 20160101


Sista lag: Grand Sociedad
Aktiv i Reklamserien: 1997-2006
Andra lag: Fältman & Malmén

Aktiva år och serie (10)
Reklamserien 1997
Premier League 1998-2001
Serie A 2002-2006


Mål 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

2

6 24 32 4 2

38

Matchens lirare 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

1

2 3 6 0 0

6