Ulf Strandberg

Uppdaterad: 20160101


Sista lag: Åka Skidor
Aktiv i Reklamserien: 1980-1989
Andra lag: Bo Aggeborg

Aktiva år och serie (10)
Reklambyråserien 1980-1982
Reklamserien 1983-1989

Mål 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

43

0 0 43 0 5

48

Matchens lirare 

RS

SA PL Tot Serie Cup Slut

Totalt

5

0 0 5 0 0

5